Materiais de Uso Técnico (Axuda)


  1. Materiais plásticos (3º BC)
   1. Definición e composición (GRUPO LARANXA)
    1. Monómero
    2. Polímero
   2. Propiedades (GRUPO VERDE)
    1. Conductividade eléctrica
    2. Conductividade térmica
    3. Resistencia mecánica
    4. Plasticidade
   3. Clasificación (GRUPO AZUL)
    1. Termoplásticos
    2. Termoestables
    3. Elastómeros
   4. Plásticos termoplásticos de uso habitual (GRUPO ROSA)
    1. Polietileno (PE)
    2. Polipropileno (PP)
    3. Cloruro de polivinilo (PVC)
    4. Poliestireno (PS)
    5. Polietileno tereftalato (PET)
    6. Policarbonatos (PC)
    7. Metacrilatos (PMMA)
    8. Politetrafluroetileno (PTFE) (teflón)
   5. Plásticos termoestables de uso habitual (GRUPO AZUL)
    1. Fenoles (PF)
    2. Aminas (MF)
    3. Resinas de poliéster (UP)
    4. Resinas Epoxi (EP)
   6. Plásticos elastómeros de uso habitual (GRUPO LARANXA)
    1. Cauchos (CA)
    2. Neoprenos (PCP)
    3. Poliuretanos (PUR)
    4. Siliconas (SI)
   7. Procesado dos materiais plásticos (GRUPO AMARELO)
    1. Moldeado por inxección
    2. Extrusión
    3. Moldeado por soplado
    4. Moldeado por compresión
    5. Laminado
  2. Materiais de construción (3º A)
   1. Clasificación (GRUPO VERDE)
    1. Materiais pétreos
    2. Cerámicas e vidros
    3. Materiais aglutinantes
    4. Materiais compostos
   2. Propiedades xerais dos materiais pétreos (GRUPO AZUL)
    1. Resistencia á compresión
    2. Resistencia á tracción
    3. Resistencia á corrosión
    4. Dureza
    5. Fraxilidade
   3. Materiais pétreos de uso habitual (GRUPO ROSA)
    1. Roca caliza
    2. Mármore
    3. Granito
    4. Pizarra
    5. Áridos
   4. Cerámicas e vidros de uso habitual (GRUPO LARANXA)
    1. Baldosas e azulexos
    2. Ladrillos
    3. Loza sanitaria
    4. Tellas
    5. Vidro
   5. Materiais aglutinantes de uso habitual (GRUPO AMARELO)
    1. Cemento
    2. Xeso
   6. Materiais compostos de uso habitual (GRUPO AMARELO)
    1. Morteiro
    2. Formigón
    3. Asfalto